Gratis Dordtpas voor agenten groot succes!

Op initiatief van Rolin den Heijer (fractievoorzitter van de Dordtse VVD) kregen alle agenten die in Dordrecht dienen de afgelopen periode de mogelijkheid om een DordtPas aan te vragen. Deze pas kan gebruikt worden om gratis poffertjes te eten, zonder te betalen naar de film, het museum en FC Dordrecht te gaan en vele producten […]

Vragen overlast SSF en Wielwijk

We gaan in alle buurten en wijken langs de deur om mensen te vragen wat er leeft. In Wielwijk werd met name overlast gemeld van bedelaars en mensen die in de Tromptuinen en de kinderspeelplaats zaten te drinken en roken. Bedelaars staan in het winkelcentrum te bedelen en komen soms zelf in de avond aan […]

Parkeerfiles de stad uit!

De Dordtse VVD wil dat er een einde komt aan de parkeerfiles bij de parkeergarages op drukke winkeldagen. Raadslid Alexander Kuhlmann: “De gemeente moet echt werk gaan maken van slim dubbelgebruik van parkeerplekken bij kantoren in het centrum. Ook valt er wat ons betreft nog veel te verbeteren aan het parkeerterrein Weeskinderendijk”. Afgelopen weekend viel […]

Website en emailadres voor Dordtse veteranen

Op 10 oktober 2023 is de motie vreemd aan de orde van de dag: vast aanspreekpunt voor veteranen ingediend door De Dordtse VVD, CU/SGP en CDA. Naar aanleiding van deze motie is nu het volgende geregeld: Op www.dordrecht.nl/veteranen vinden veteranen en andere geïnteresseerden meer informatie over het belang van veteranen, waar veteranen terecht kunnen voor […]

Zonnepanelen centrum

Vanuit de bewoners van het centrum en 19-eeuws schil kregen we regelmatig klachten dat het voor hen onduidelijk of niet mogelijk was om zonnepanelen op hun dak te leggen. Het beschermen van de schoonheid van onze binnenstad is heel belangrijk, want deze parel willen we niet vernietigen. Toch moet het ook betaalbaar blijven om te […]

Ondernemersgemak in Dordrecht: Geen Verrassingen meer bij Erfpacht!

De laatste maanden heeft onze Luca van Ballegooijen namens de Dordtse VVD, samen met DENK en wethouder Chris van Benschop, gewerkt aan het verbeteren van het ondernemersklimaat in Dordrecht. Samen hebben we concrete veranderingen doorgevoerd om het ondernemers makkelijker te maken, zonder dat ze zich in ingewikkelde regels hoeven te verdiepen.  Een belangrijk resultaat is […]

Begroting: Aan de slag met onze stad!

Check hier onder onze fractievoorzitter tijdens de begroting! 👇 https://youtu.be/D-BMPF4qaUo?si=T6Ec5fl6vLFJLfrW “Het gepeste jongetje maakt nu de blits”, zag onze fractievoorzitter Rolin den Heijer online voorbij komen over het succes van FC Dordrecht. Hij sprak bij de behandeling van de begroting zijn trots uit over de prestaties van de lokale voetbalclub, die inmiddels 12x op rij […]

Een vast aanspreekpunt voor veteranen

Onze motie is aangenomen! Wij zijn erg blij dat tijdens de raadsvergadering onze motie die door het VSP, CU/SGP en het CDA is mede ingediend voor een vast aanspreekpunt voor veteranen is aangenomen. Veteranen hebben zich ingezet voor vrede en veiligheid en verdienen onze steun en aandacht. Veel veteranen hebben zich ingezet voor vrede en […]

Afwegingskader WMO

Als Dordtse VVD hebben we meegedacht en ingestemd met de volgende , sterk liberale, leidende principes in het Dordts Afwegingskader WMO: Normaliseren is de grondhouding. We kijken niet meer naar de inwoner en diens probleem, maar naar diens ontwikkelmogelijkheden en wat wél kan, vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. Bovendien accepteren we dat tegenslagen bij […]

Doorbouwen aan onze stad!

Vandaag besprak de gemeenteraad Kadernota, de voorloper van de begroting later dit jaar. Een belangrijk moment om aan te geven wat je graag wil voor Dordt. Zie hieronder de spreektekst van onze fractievoorzitter Rolin den Heijer: Voorzitter, Allereerst, een woord van dank aan de ambtelijke organisatie en het college voor het opstellen van deze Kadernota. […]