Bereikt

Bereikt

We zijn als lokale partij aan de slag om te doen voor Dordt wat nodig is. We laten je graag zien wat gelukt is!

Dordt veilig & leefbaar

Meer veiligheidscamera’s geplaatst tegen overlast en criminaliteit op ongure plekken

Preventief fouilleren inzetten om wapenbezit aan te pakken

We pakken verkeersaso’s aan, oproep voor lawaaiflitsers tegen knallende uitlaten en onnodig hard optrekken en uitbreiding flitspalen

Vast aanspreekpunt voor onze veteranen

Veel meer geld naar veiligheid de komende jaren

extra handhavers, de gemeente neemt ze in eigen dienst en ze zijn meer zichtbaar op straat

DordtPas als waardering voor het belangrijke van onze politieagenten

Extra messen- en drugscontroles in Stadspolders, Crabbehof, Wielwijk en andere wijken

Voorstel om rotzooitrappers met vuurwerk een meldingsplicht op te leggen

Harde aanpak tegen hardrijders, meer boetes opgelegd

Extra geld aanpak ondermijning en harde criminaliteit

Voorstel tot bedelverbod om uitbuiting en overlast tegen te gaan

Aanpak overlastgevende cafés, zoals maatregelen tegen overlast in Tesselschadestraat

Een actieplan om straatintimidatie bij de wortel aan te pakken

Deze zomer een offensief met acties tegen herriebakken in onze stad

Veiligheidsmaatregelen bij opvangplekken, zoals SSH in Wielwijk en het Leger des Heils op het Kromhout

Aandacht voor thuiszitters, schoolverlaters en laaggeletterdheid op middelbare scholen, zodat jongeren op het rechte pad blijven

⁠ ⁠Aanpak onveilige wijken. In onveilige gebieden in onze stad, zoals de Vogelbuurt, Lijnbaan, Eisingahof en het gebied Witte de Withstraat / Maarten Harpertsz. Trompweg, werken we hard aan de veiligheid en leefbaarheid. Om die reden worden nieuwe bewoners gescreend op overlastgevend en crimineel gedrag. Als uit die screening blijkt dat het huisvesten van een persoon zal leiden tot een toename van overlast of criminaliteit in dat     gebied, dan wordt de huisvestingsvergunning geweigerd.

 

Dordt schoon & groen

Aan de slag met meer gezellig groen in de binnenstad. De eerste investeringen worden zichtbaar zoals bij de Kunstkerk/De Witt. En binnenkort bij de Aardappelmarkt en Statenplein/Kolffstraat

Streng afvalbeleid met een stevige aanpak van afvaldumpers en meer handhavingsacties

Geen waarschuwing meer bij afvaldumping, maar meteen een boete

We steunen wijkambassadeurs die naast de Dordtse Doorpakkers de omgeving rondom containers schoon houden

Uitbreiding van geluidsschermen, zoals nu de aanleg van scherm bij Gezondheidspark. Zodat je voortaan met het raam open kan slapen of rustig in je tuin kan zitten

Aan de slag met innovatieve oplossingen om straten schoon te houden, zoals pratende prullenbakken en de “Schoonste Buurt van Dordt”

Strikte controles Chemours en stevig op de agenda van gemeenteraad gezet

Geen lawaaiige of stinkende diesel maaiers en heggenscharen meer, we zijn gestart met doorvoeren van elektrische materiaal voor groen onderhoud

Iedere Dordtenaar krijgt bij geboorte een tegoedbon voor een boom en als die niet past een cadeaubon

We pakken onhygiënische plagen, zoals die van ratten, stevig aan. We gebruiken innovatieve manieren om het aantal ratten terug te dringen en de overlast te voorkomen

 

Dordt gezellig & aantrekkelijk

Een gezelligere en levendigere binnenstad, in uitgaansgebieden krijgen ondernemers meer ruimte voor geluid, terrassen en openingstijden

Verruiming winkeltijden: winkels ook open op feestdagen

Extra geld voor het behoud van onze Dordtse evenementen, zoals Big Rivers, WantijLive & Dordt in Stoom: Dordrecht blijft een echte evenementenstad!

Behoud van de hertjes in Park Merwestein

Kerstschaatsbaan tijdens de aankomende Dordtse Decemberdagen

Meer evenemententerreinen, op meer plekken in de stad gezelligheid door een goed gevulde evenementenkalender

Vuurwerkverbod voorkomen, keiharde aanpak kleine groep die traditie om zeep helpt

Meer evenementen speciaal gericht op jongeren

We willen voldoende parkeergelegenheid in de binnenstad, maar liever wel uit het zicht. Daarom willen we investeren in o.a. de parkeergarage bij de Grote Markt en Steegoversloot. En bestaande parkeerplekken op straat worden alleen verwijderd als er een voldoende alternatief in de buurt is.

Elk jaar extra steigers erbij voor passanten, zodat ook bezoekers per boot van onze stad kunnen genieten

Betere subsidie voor Pasar Malam, zodat ook dit mooie evenement kan blijven.

Betere uitstraling op de plekken waar je Dordrecht in rijdt, als visitekaartje van de stad. Zo krijgt Hanneke van Dordt krijgt een plek in Wantij-West. En dit jaar krijgen de geluidsschermen langs de N3 afbeeldingen van onze mooie stad.

Betere toegankelijkheid voor gehandicapte stadsgenoten in de Waterbus

 

Dordt bouwt op alle fronten

1200 huizen in aanbouw

Plannen voor ‘betaalbare’ nieuwbouw flink verhoogd, naar 1500 de komende jaren

Nieuw bouwplan voor woonconcept voor senioren op loop/rollator-afstand van Damplein

Doorstroommakelaar zodat meer ouderen een fijne plek vinden en meer jongeren een huisje kunnen krijgen

Aan de slag met een stadsstrand en de verbetering van het gebied Wantij-West

Ambitieuze sportvisie aangenomen, extra geld voor accommodaties

Beter en transparanter subsidiekader voor sportclubs (1/3e, 1/3e, 1/3e-principe) om te investeren in moderne en duurzame accommodaties

Sportparken worden meer betrokken bij de omliggende gebieden / parken, en daarmee interessanter en toegankelijker voor alle Dordtenaren

Invoeren van doelgroepenverordening, zodat we makkelijker iedereen een fijn thuis in nieuwbouwontwikkelingen kunnen geven voor het beter kunnen sturen op programmering bij gebiedsontwikkelingen

We bouwen woningen die de doorstroom bevorderen en jou daardoor de kans geven om een mooie stap te maken naar een passend huis in Dordt

 

Dordt onderneemt

Investeren in het vernieuwen van oude bedrijventerreinen en het aantrekken van betere banen

Oprichting van het ondernemersfonds gesteund, zodat de samenwerking tussen ondernemers sterker wordt en samen nog mooiere resultaten behalen

Ondernemers worden voortaan ruim van tevoren herinnerd dat hun erfpacht af gaat lopen om zo verrassingen te voorkomen

Aanpak van het Statenplein, meer terrassen, evenementen en door verschuiving van de markt.

Darkstores niet in onze gezellige winkelcentra, maar op bedrijventerreinen

 

Dordt betaalbaar

Hondenbelasting naar 0 euro, geen oneerlijke blaftaks meer in Dordt deze periode

Tarief 1e parkeervergunning gelijk gehouden

Hoog tarief Dordtse laadpalen aan de kaak gesteld

Strikt op de financiën, de komende jaren eerst bezuinigen dan pas lasten verhogen

Ontwikkelingen mogelijk gemaakt, zoals kleine windmolens op het dak, zodat jij goedkoper je eigen energie kan opwekken,

Meer mogelijkheden voor zonnepanelen in en rondom de binnenstad

In beeld welke maatregelen om armoede in onze stad te voorkomen en terug te dringen effectief zijn door te werken met strakke doelstellingen, zodat elke euro goed uitgegeven wordt

Visie Sociaal vastgesteld met als doel om te normaliseren, zodat zorg en ondersteuning betaalbaar blijft en daardoor ook de komende jaren toegankelijk voor iedereen

Wat mis jij? Wij horen het graag!