Meer kansen voor jongeren en starters op een huurwoning!

Nieuws

22 juni 2024

|

Door De Dordtse VVD

De gemeente verdeelt schaarse woningen via de Huisvestingsverordening. “Maar het huidige systeem van punten toewijzen en voorrang geven zorgt ervoor dat jongeren en starters vaak buiten de boot vallen. Dat moet anders en eerlijker”, vindt Robin Noldus, woordvoerder Wonen.

om de kansen op een woning te vergroten voor jongeren, starters en andere actieve woningzoekenden. Op dit moment kunnen mensen die al een woning hebben, hun punten behouden en daarmee volledig uit zicht raken van de jongeren en starters. Daarmee worden de kansen voor hen enorm klein om een woning te bemachtigen.

Ons voorstel om jongeren en starters sneller punten te laten sparen, is met ruime meerderheid aangenomen.

Voorrang
Daarnaast zien we een trend waarbij steeds meer sociale huurwoningen niet beschikbaar komen via Woonkeus, maar via voorrangsregelingen direct worden toegewezen. werd zelfs bijna 40% van de verhuurde woningen niet via het reguliere systeem toegewezen, maar kreeg iemand voorrang. Dat is zorgelijk, want de heeft daardoor minder kans op een woning.

Ons voorstel om minder woningen via voorrangsreggelingen toe te wijzen aan specifieke doelgroepen kreeg net niet genoeg steun in de Raad. We blijven dit kritisch volgen.

Leefbaarheid
Tijdens de kregen we al een harde toezegging van het College: de screening van huurders op een geschiedenis van geven van overlast en criminaliteit wordt uitgebreid. Zo kunnen we ervoor zorgen dat juist in wijken waar de leefbaarheid onder druk staat, mensen kunnen genieten van een prettige woonomgeving.

Volgend jaar start de procedure voor een nieuwe toekenning van deze screening bij het Rijk, en we zullen een uitbreiding aanvragen.