Ondanks personeelstekorten, goede zorg en onderwijs!

Nieuws

22 maart 2024

|

Door De Dordtse VVD

Afgelopen vergadering van de Dordtse gemeenteraad is de Visie Sociaal Domein 2030 aangenomen. Dit is een belangrijke verzameling van afspraken waarin we onze koers uitzetten voor de komende jaren op het gebied van zorg, armoedebeleid en onderwijs. Dit is belangrijk aangezien we nog steeds kampen met groeiende tekorten in deze sectoren in Dordrecht, zowel financieel als qua personeel. Zonder doordachte beslissingen zullen wachtlijsten alleen maar langer worden en zullen mensen die het meest behoefte hebben aan hulp in de kou blijven staan. 

Een belangrijk idee in deze visie is dat we ons focussen op mensen zelf en hun directe omgeving. We streven ernaar om mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren door eerst te kijken naar wat ze wel zelf kunnen, hun persoonlijke netwerken en de beschikbare algemene voorzieningen. Dit verlicht ook de druk op het zorgpersoneel. Preventie, op tijd signaleren en normalisatie spelen hierbij een sleutelrol. Door problemen vroegtijdig te signaleren en te benadrukken wat mensen nog wel kunnen of kunnen leren, kunnen we efficiënter hulp bieden en mensen helpen hun eigen kracht te benutten. 

In deze tijd van financiële uitdagingen en personeelstekorten is het noodzakelijk om keuzes te maken over waar de hulp het hardst nodig is. Soms betekent dit dat we moeten afschalen of mensen moeten doorverwijzen naar algemene voorzieningen in plaats van specialistische hulp, zodat de hulp beschikbaar blijft voor mensen die dat het hardst nodig hebben.

Wat betreft de rol van de overheid in het aanpakken van sociale problemen, pleiten wij voor een benadering waarbij de nadruk ligt op individuele verantwoordelijkheid. De overheid kan niet alle problemen oplossen, maar kan wel ondersteunen waar nodig, door te focussen op zelfredzaamheid en het vinden van werk als beste weg uit armoede. 

Tot slot is goed toezicht van cruciaal belang zodat we zien wat werkt en kunnen bijsturen waar nodig. We moeten ervoor zorgen dat we een breed scala aan indicatoren gebruiken om de voortgang te meten en ervoor te zorgen dat niemand achterblijft. Wij blijven ons inzetten om deze belangrijke punten in actie te zetten, zodat we kunnen verzekeren dat ons sociaal beleid ook in de toekomst beschikbaar blijft voor diegenen die dit het meest nodig hebben.