Vragen overlast SSF en Wielwijk

We gaan in alle buurten en wijken langs de deur om mensen te vragen wat er leeft. In Wielwijk werd met name overlast gemeld van bedelaars en mensen die in de Tromptuinen en de kinderspeelplaats zaten te drinken en roken. Bedelaars staan in het winkelcentrum te bedelen en komen soms zelf in de avond aan […]

Website en emailadres voor Dordtse veteranen

Op 10 oktober 2023 is de motie vreemd aan de orde van de dag: vast aanspreekpunt voor veteranen ingediend door De Dordtse VVD, CU/SGP en CDA. Naar aanleiding van deze motie is nu het volgende geregeld: Op www.dordrecht.nl/veteranen vinden veteranen en andere geïnteresseerden meer informatie over het belang van veteranen, waar veteranen terecht kunnen voor […]

Een vast aanspreekpunt voor veteranen

Onze motie is aangenomen! Wij zijn erg blij dat tijdens de raadsvergadering onze motie die door het VSP, CU/SGP en het CDA is mede ingediend voor een vast aanspreekpunt voor veteranen is aangenomen. Veteranen hebben zich ingezet voor vrede en veiligheid en verdienen onze steun en aandacht. Veel veteranen hebben zich ingezet voor vrede en […]

AZC: als het dan toch moet, dan onder onze voorwaarden

Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad gesproken over een AZC in Dordrecht. Namens de Dordtse VVD heeft ons raadslid John van der Net het volgende gezegd:  Voorzitter, Ten 1e de opvang van Oekraïners. De Dordtse VVD spreekt haar steun uit voor dit plan. Voorwaarden zijn wel dat het kosten neutraal is en dat het geen ontwikkelingen […]