Veilig naar het station door een mooi Weizigtpark

Nieuws

7 oktober 2022

|

Door De Dordtse VVD

Recent was er in onze stad commotie bij een groep stadgenoten over de plannen voor het de nieuwe fietsenstalling en de opknapbeurt voor het Weizigtpark. De Dordtse VVD heeft in 2019 en 2021 net als alle andere partijen voor de plannen gestemd en die steunen we nog steeds.

Het is hoog tijd dat de Dordtenaren in Krispijn, Crabbenhof, Wielwijk, Sterrenburg, Dordtse Hout, Dubbeldam, Wilgenwende en Amstelwijck eindelijk een goede fietsenstalling krijgen aan hun ingang van het station.

We willen dat die ingang aan de zuidzijde van het station (aan de kant waar de meeste Dordtenaren wonen) veilig wordt en overzichtelijk. Helaas is dat nu niet het geval. Het is een beruchte plek waar de afgelopen jaren aanrandingen, roofovervallen en tal van andere incidenten hebben plaatsgevonden. Er zijn looproutes vanaf het station waarbij je in het park aan het zicht wordt onttrokken achter een muur van groen. Zeker na zonsondergang levert dit een sociaal onveilige omgeving op. Veel stadgenoten mijden daarom bijvoorbeeld in de winter vanaf 17.00 uur ’s avonds de ingang van het station aan het Weizigtpark.

Raadslid Alexander Kuhlmann heeft namens de Dordtse VVD opnieuw gepleit dat de door de gemeenteraad aangenomen plannen worden uitgevoerd en dat er prettige en logische fiets- en looproutes komen naar de ingang van het Station aan het Weizigtpark. “Er gebeuren te veel incidenten. De routes door het park naar het station moeten echt veiliger worden” aldus Alexander Kuhlmann.

Ook wil de Dordtse VVD dat er eindelijk een grotere moderne fietsenstalling komt bij de stationsingang aan het Weizigtpark, zoals is opgenomen in de plannen. De huidige rommelige en te krappe fietsenstalling aan de Weizigtpark-zijde is hoognodig aan vervanging toe.

Natuurlijk kunnen we ons voorstellen dat er stadgenoten zijn die moeite hebben met de kap van een aantal bomen in het Weizigtpark voor de aanleg van de nieuwe fietsenstalling en veiliger paden. Er komen echter meer nieuwe bomen terug, dan dat er oude bomen worden gekapt. Per saldo vinden wij het daarom een goede investering voor onze stad, waar bovendien de provincie en het rijk in belangrijke mate aan meebetalen.