De Dordtse VVD wil Hanneken wel in Dordrecht

Nieuws

12 november 2021

|

Door De Dordtse VVD

Naar aanleiding van de viering van Dordrecht 800 jaar stad presenteerde de kunstenaar Gerhard Lentink zijn voorstel van Hanneken van Dordt: een bijna zeventien meter hoog beeld voor op de punt van de Stadswerven. In de Middeleeuwen stond er bij de Boombrug aan de ingang van de Wijnhaven een reusachtig houten beeld, dat ook wel Hanneken van Dordt werd genoemd. Het beeld werd vermoedelijk in de zeventiende eeuw gesloopt. Lentinks ontwerp van een nieuwe versie van Hanneken van Dordt is de gestalte van een jonge vrouw die een grote schaal voor zich in evenwicht houdt.

Plannen

De plannen om het beeld op de punt van de Stadswerven te plaatsen, zijn door Rijkswaterstaat afgekeurd in verband met het verstoren van de radarbeelden van de scheepvaart. De kunstenaar heeft ondertussen een mooie alternatieve plaats gevonden, waar het beeld ook goed tot zijn recht komt. Namelijk achter Villa Augustus en bioscoop Kinepolis in het Wantij. Het beeld komt op een vijf meter hoge betonnen sokkel te staan, in het Wantij net naast de vaarroute.

De Dordtse VVD omarmt dit plan, zeker nu er een stichting is opgericht die de financiële middelen bij elkaar wil verzamelen zodat het beeld aan de stad geschonken kan worden. Voor dit initiatief hebben wij Lentink ook als Dordtenees van de Week benoemd. “Hoe mooi zou het zijn: New York heeft zijn Vrijheidsbeeld en Dordrecht haar Hanneken”, sluit raadslid Rolin den Heijer af.