Het beste voor Dordt: bereikbaar, groen en schoon!

Nieuws

2 juni 2022

|

Door De Dordtse VVD

Het nieuwe coalitieakkoord van de Dordtse VVD en onze coalitiepartners bevat veel goede punten. Versbakken raadslid Alexander Kuhlmann is blij met mooie onderhandelingsresultaten voor een bereikbare stad, groene buurten en een schoon Dordrecht.

Bereikbaar

Onze stad en de wijken moeten goed bereikbaar zijn of je nu reist met de auto, het OV of op de fiets. In het nieuwe coalitieakkoord hebben we afgesproken dat er wordt gewerkt aan betere doorstroming op de ontsluitingswegen, er wordt geïnvesteerd in aantrekkelijke fietspaden en samen met andere overheden stappen worden gezet voor betere treinverbindingen vanuit en naar Dordrecht.

Ook een fijne wandeling door onze stad moet aantrekkelijk zijn voor iedereen, ook met kinderwagen, rolstoel of rollator. Heel goed dat dit meer aandacht gaat krijgen bij het onderhouden en inrichten van de stad.

Groen, water en buitenruimte

Dankzij onze afspraken in het akkoord investeren we de komende jaren in een goed onderhouden buitenruimte met deugdelijke verlichting op donkere plekken en snoeien we openbaar groen dat voor onveilige situaties kan zorgen. In het groen en op het water van onze stad zijn mooie plekken om te recreëren, én we zorgen ook voor meer en gevarieerder groen in de wijken.

Als klap op de vuurpijl is het ook nog gelukt om een hartenwens van de Dordtse VVD in het coalitieakkoord op te nemen: er komt een aantrekkelijk en veilig stadsstrand in het water van het Wantij!

Schoon

Zwerfafval en afvaldumping teisteren onze stad. Wie van goede wil is en op een nette manier zijn afval kwijt wil moet het zo makkelijk mogelijk worden gemaakt. We zijn daarom blij dat we afspraken hebben kunnen maken over ruimere openingstijden van de milieustraat en meer plekken in de stad waar grofvuil wordt ingezameld. Afval op de stoep dat stinkt en ongedierte aantrekt moet sneller worden opgeruimd.

Maar wie van kwade wil is en het doelbewust voor anderen verziekt door afval te dumpen in onze stad verdient het om te worden aangepakt. Ook daarom is het zo fijn dat het ons in de coalitieonderhandelingen is gelukt om meer handhavers in de wijken te krijgen. Dat verhoogt de pakkans voor afvaldumpers.

Dordrecht blijft goed, wordt beter

De Dordtse VVD wil het beste voor Dordt. Natuurlijk hebben we in de onderhandelingen met onze coalitiepartners niet 100% onze zin gekregen, en blijven er wensen over, maar met dit akkoord kunnen we echt bouwen aan een veilige, groene en gezellige stad. Alexander Kuhlmann is blij met het resultaat en staat te popelen om aan de slag te gaan als raadslid!