Wooncrisis

Nieuws

1 oktober 2021

|

Door De Dordtse VVD

De woningmarkt is een van de meest uitdagende onderwerpen van deze tijd. Wie kent er geen mensen die al lang op zoek zijn, flink overbieden, maar steeds achter het net vissen? Waar links er voor kiest om in een leeg park met enkele politici een ‘woonprotest’ uit te voeren, willen wij toch vooral komen met oplossingen. Of op zijn minst pleisters, omdat we lokaal beperkt invloed hebben. De barricade op en ‘gratis woningen voor iedereen’ aanbieden klinkt goed, maar is geen eerlijk verhaal. “Links protesteert, de Dordtse VVD presenteert”, aldus ons gemeenteraadslid Robin Noldus.

Noodkreet

Er is sprake van een noodsituatie op de woningmarkt, waarbij met name starters het lastig hebben. De Dordtse VVD maakt zich zorgen over het aanbod van woningen in Dordrecht, en die voor starters in het bijzonder. Een noodsituatie op de woningmarkt, vraagt om drastische middelen. Ingrijpen in een vrije markt is voor de VVD een laatste redmiddel. In een gezonde vrije markt is dit veelal onwenselijk, maar de huidige woningmarkt is lastig nog gezond te noemen. Voor de Dordtse woningmarkt is het wat ons betreft zaak om in te grijpen.

Juist omdat de Dordtse woningmarkt zich kenmerkt door veel goedkopere woningen en de stijgingen hier minder schrijnend zijn dan in nabijgelegen steden (zoals Rotterdam en Breda), moeten we nu ingrijpen en middelen inzetten die voorhanden zijn. Er komt een regeling aan per januari aanstaande, waarvan wij verwachten dat grote steden in de buurt dit zullen inzetten in de gebieden waar bij hen grootschalig goedkopere woningen opgekocht worden. En hoewel dat probleem in Dordrecht nog relatief kleiner is, zal dat snel deze kant op komen als de grote gemeenten in de buurt hier eerder maatregelen in nemen dan wij. En dat risico kunnen we niet nemen met ons woningaanbod, in deze markt.

Aan de slag

Van de wethouder kregen we een duidelijke en volmondige toezegging om hiermee aan de slag te gaan. Voor ons een mooi resultaat, met hopelijk dito effect. CDA Dordrecht diende overigens een paar weken later nog een ‘Nota’ in met soortgelijke strekking. Risico is dat met een dergelijke route er veel tijd verspild wordt aan ambtelijke processen en adviezen, terwijl ook gewerkt kan worden aan echte oplossingen. Gelukkig zei de wethouder toe hier ‘pragmatisch’ mee om te gaan, en daar houden wij hem aan.