U vraagt, wij ‘flitsen’

Nieuws

9 februari 2022

|

Door De Dordtse VVD

De Dordtse VVD heeft de afgelopen week op tal van plaatsen in Dordrecht samen met wijkbewoners gecontroleerd op snelheid. Want veiligheid in al haar facetten is bij de Dordtse VVD zeer belangrijk. Te hoge snelheid is een vaak gehoorde klacht van vele Dordtenaren. Het bleek niet voor niets te zijn. Gelukkig houden veel automobilisten zich aan de snelheid. Maar er zijn plaatsen waar consequent te hard wordt gereden. Soms ligt dat aan de weginrichting, zoals bij de Dubbeldamseweg Zuid bijvoorbeeld. Maar te veel automobilisten racen daadwerkelijk over onze doorgaande wegen alsof de duivel hen op de hielen zit. Snelheden van tussen de 75 en 90 km/u waren geen uitzondering.

Langs de deuren

De Dordtse VVD belt al vanaf 2017 bijna wekelijks aan bij de inwoners van onze stad. “Wij willen echt weten wat er leeft”, licht fractievoorzitter Marc Merx toe. Verreweg de meeste mensen hebben het prima naar de zin in deze mooie, gezellige en groene stad en ze wonen in fijne wijken. Natuurlijk zijn er ook zorgen. Een zeer vaak gehoorde zorg is het te hard rijden in woonerven en op doorgaande wegen. De fractie heeft met het team vrijwilligers de koppen bij elkaar gestoken. De uitkomst hiervan vat Merx samen: “Roepen om meer controles richt weinig uit, want het verweer komt neer op de 3-getijden; geen tijd, geen capaciteit en geen prioriteit. Dan maar eens zo’n lasergun huren en zelf gaan meten.”

Proef op de som nemen

“Wij hebben dus de proef op de som genomen”, vervolgt Merx. “Daarbij moet worden aangetekend dat het momentopnames zijn geweest, met apparatuur waar beslist iets op valt af te dingen en waarbij we ons niet achter bomen en struiken hebben verstopt.” Zoals gezegd houden gelukkig veel automobilisten zich aan de snelheid. Gelukkig maar, want dan heb je tijd om te reageren en als het dan toch mis gaat, is de impact vaak relatief gering. Maar nog steeds racen te veel automobilisten niets ontziend over de Dordtse wegen. Dat zijn levensgevaarlijke gekken op wielen. Want als het mis gaat met een snelheid van 70 tot 100 km/u, gaat het goed mis. Dit licht Merx toe: “We hebben het vorig jaar gezien op de Prins Hendrikbrug, waar in relatief korte tijd een busje om een paal gekruld zat en een Golf na een crash in vele stukken uit elkaar was gespat. En dan spreken we maar niet over het zeer ernstige ongeval op de Provincialeweg, waarbij een meisje levenslang zwaar invalide is gereden. Te veel voorbeelden hoe gevaarlijke onze heilige koe in verkeerde handen is.”

Bezochte plekken

Waar zijn we geweest met de lasergun? Nieuwe Haven, Gravensingel, Eikenlaan, Chico Mendesring, Provincialeweg, Groenekruislaan, Gravensingel, Dubbeldamseweg Zuid, Noordendijk op verschillende plekken, en de Oranjelaan.

De Provincialeweg ter hoogte van de Bildersteeg, waar veel fietsers oversteken, is favoriet onder de hardrijders. Slechts enkelen houden zich aan de snelheid; het merendeel rijdt tussen de 50 en de 70 km/u, 8 boven de 60 km/u, 4 boven de 70 km/u en 1 met 90 km/u. “Dan zit je niet meer achter het stuur van een auto, maar van een moordwapen”, vertelt Merx geschokt.

Dat ook een basisschool geen enkele reden is om even je voet van het gas te halen, bleek op de  Eikenlaan. Het was ruim na schooltijd, maar desondanks kwamen er nog kinderen en ouders met de fiets vanaf het schoolterrein. Slecht 5 van de 57 passerende auto’s hield zich aan de 30 km/u. 28 bestuurders gingen daar net over heen, 21 sjeesden voorbij met snelheden tussen de 40 en 50 km/u en nog eens 7 hielden pas op met gasgaven toen ze bijna 2 maal zo hard reden als de toegestane snelheid. En het kan niet aan de weginrichting liggen, vindt Merx: “Als je daar niet ziet dat 30 km/u de max is, moet je onmiddellijk je rijbewijs inleveren tot je een nieuwe bril hebt. Hoe haal je het in je hoofd, en wat is die paar seconden tijdswinst je waard?”

De Dubbelsedamseweg Zuid scoorde hoog als het gaat om harder rijden dan 30 km/u. Een absolute meerderheid hield zich daar niet aan; verreweg de meesten reden tussen de 30 en de 50 km/u (30) en 4 automobilisten reden zelfs tussen de 51 en de 60 km/u. “Maar”, vervolgt Merx: “dit was eigenlijk niet verrassend. Deze weg is namelijk niet ingericht als een 30 km/u weg. We spraken mensen die in die omgeving wonen en zich er niet van bewust waren dat 30 km/u de maximum snelheid is en vragen zich af waarom dat eigenlijk zo is. Hét bewijs dat zomaar ergens een bord neerzetten totaal niet werkt.”      

Op de Gravensingel ging het redelijk. De meeste mensen hielden zich daar aan de maximum snelheid van 30 km/u. Sommigen gingen er net overheen. Alleen ter hoogte van de tijdelijke wegopbreking, waar je maximaal 30 km/u mag rijden, vinden veel weggebruikers het best ingewikkeld. De meesten reden daar te hard en enkelen gingen daar met ruim 60 km/u voorbij.

Op de Nieuwe Haven presteerden 10% van de automobilisten het om met een snelheid van meer dan 30 km/u tussen de plantenbakken door te slingeren. De hoogst gemeten snelheid was daar 43 km/u. Deze zagen de plantenbakken kennelijk meer als uitdaging om zo snel mogelijk tussendoor te laveren dan als obstakels om de snelheid te verminderen.

Op de Noordendijk hebben we op 3 plekken gestaan. Ter hoogte van het Energieplein hield iedereen zich keurig aan de snelheid, ter hoogte van de Molen reed ruim 30% tussen de 50 en de 70 km/u. Ter hoogte van de Torenstraat reed iets meer dan de helft harder dan de toegestane 30 km/u; tussen de 30 en de 50 km/u. Op de Groenekruislaan werd over het algemeen keurig gereden, maar ook hier een enkele uitschieter tot 70 km/u.

Op de Oranjelaan hebben we op zondagmiddag op drie plekken gestaan. Verreweg de meesten hielden zich ter hoogte van de Stooplaan aan de snelheid. Een enkeling vond het nodig met 77 km/u voorbij te knallen. Bij het benzinestation ging het ook redelijk goed, maar ook hier enkelen die even doortrokken naar tegen de 80 km/u in de richting van de Merwedestraat. En bij de woning van Teus was toch nog een kwart die met een snelheid tussen de 50 en 60 km/u voorbij kwam rijden in de richting van de binnenstad.

Wat gaan we nu doen?

We zullen deze resultaten sturen naar onze burgemeester, met het verzoek dit te bespreken in zijn overleg met politie en Openbaar Ministerie en te pleiten voor meer snelheidscontroles. “Want alhoewel het momentopnames zijn, zijn er op elke plaats in 20 minuten tot een uur tijd snelheden gemeten die het maximum ver overschrijden”, licht Merx toe. “Het zijn die automobilisten die het leven van een ander of zichzelf in één klap kunnen vernietigen of voor altijd kunnen veranderen.”

Merx besluit: “We hebben naar aanleiding van deze actie behoorlijk wat reacties gehad. Mensen die blij zijn dat er eindelijk aandacht aan wordt besteed, nieuwe straten aanmelden, maar ook zeggen “jullie waren hier op het verkeerde tijdstip”. Helaas hadden we de lasergun slechts voor een week. Maar voor ons voldoende reden om deze actie vaker te herhalen!”

Meldt uw straat aan via info@dordtevvd.nl en doe zelf mee met de controle.