Een bewogen jaar achter de rug, en net geland in 2022

Nieuws

2 januari 2022

|

Door De Dordtse VVD

2021 was politiek een bewogen jaar. Fractievoorzitter Marc Merx vertelt erover: “We hebben plannen gemaakt om de Enecomiddelen renderend te investeren in onze stad, alles is nu gericht op de uitvoering daarvan. We hebben afscheid genomen van de Drechtsteden in haar oude vorm en vormgegeven in een meer kansrijke organisatie met als doel: minder bestuurlijke drukte en meer daden en resultaten. We hebben al het mogelijke gedaan voor onze ondernemers om de gevolgen van de coronacrisis en de lockdowns zo goed mogelijk te doorstaan. We hebben veel zaken op de politieke agenda gezet en gezorgd dat die ook aandacht krijgen zoals het aanpakken van straatintimidatie, messengebruik onder jongeren, verkeersasocialen, top 20 gevaarlijke wegen, vermindering hondenbelasting, creëren van bijna 4.000 banen, stijging naar de top van prettige woongemeenten, reputatie als evenementenstad, aanpak Kasperspad en omgeving, woningen gebouwd en veel bouwplannen klaargezet. Ik kan zo nog even doorgaan, degenen die de nieuwsbrieven en onze andere kanalen regelmatig lezen, hebben dit allemaal gevolgd. Maar waar wij bezig zijn met de stad, is gebleken dat veel andere politici vooral bezig waren met hun eigen positie en belangetjes. We hebben daarom ook deze periode weer forse verschuivingen in het politieke landschap gezien en dan met name bij lokale partijen.”

Contact met Dordtenaren is waar het om gaat

Met gepaste trots ziet Merx dan ook dat de fractie van de Dordtse VVD stabiel en ambitieus is en werkt met het oog op de bal; resultaten boeken om elke keer weer een steentje bij te dragen aan een nog betere stad en regio voor inwoners, ondernemers, bedrijven, verenigingen, etc. “Ondanks alle Corona-maatregelen”, vervolgt Merx, “heeft de fractie met vele enthousiaste vrijwilligers contact gezocht met Dordtse inwoners, ondernemers en vele andere partijen. We hebben laten zien dat we echte volksvertegenwoordigers zijn en hebben ervaren dat je de inspiratie niet achter de vergadertafel vandaan haalt, maar bij de inwoners.”

Verkiezingen in maart

Dit jaar staat in het teken van de verkiezingen, nog maar 9 weken en dan is het zover. Het programma is vastgesteld en zo ook de lijst. Altijd weer een periode met voor de een vreugde en voor de ander een teleurstelling. “Maar ik zie ook hoe veerkrachtig we dan weer zijn”, geeft Merx aan. “We slikken de teleurstelling weg en gaan er met elkaar voor. Degenen die hoog op de lijst staan, voelen de verantwoordelijkheid om het maximale te doen zodat degenen lager staan ook een goede kans maken om zich in de volgende raadsperiode politiek in te kunnen zetten voor de stad. En degenen die lager staanm zetten natuurlijk ook maximaal hun schouders eronder en daarin blijven wij een hecht team vormen. We werken hard aan de campagne, maar eigenlijk doen we dat altijd. In de komende maanden moet dat gaan pieken.”

We hopen natuurlijk op een goede uitslag in maart 2022. “Want”, zoals Merx vaststelt, “wij zijn die partij met visie, daadkracht en stabiliteit. En juist dát is wat Dordrecht nodig heeft, zeker in deze lastige tijd. Maar hopen is niet genoeg. Wij werken er hard ook aan. Ik verzoek u dan ook uw vrienden, kennissen, collega’s, buren, familie en alle andere Dordtenaren die u kent de komende periode te wijzen op de Dordtse VVD en hen te adviseren vooral daarop te stemmen. Een echte Dordtse partij, lokaal verankerd en aanspreekbaar met een provinciaal en landelijk netwerk. Een partij die resultaten boekt en dat wil blijven doen op gebied van woningbouw, veiligheid en groen. Dat wat onze stad hard nodig heeft en zo fijn maakt om in te wonen, te werken en te recreëren.”

Deze raadsperiode nadert zijn einde. Terugkijkend zegt Merx oprecht dat hij erg trots is om deel te hebben mogen uitmaken van de fractie, op wat er is bereikt én op onze wethouder.