Doorbouwen aan onze stad!

Nieuws

20 juni 2023

|

Door De Dordtse VVD

Vandaag besprak de gemeenteraad Kadernota, de voorloper van de begroting later dit jaar. Een belangrijk moment om aan te geven wat je graag wil voor Dordt. Zie hieronder de spreektekst van onze fractievoorzitter Rolin den Heijer:

Voorzitter,

Allereerst, een woord van dank aan de ambtelijke organisatie en het college voor het opstellen van deze Kadernota.

Voordat ik verder kom te spreken over de Kadernota, hecht mijn fractie er waarde aan om iets te zeggen over de recente berichtgeving rondom Chemours / Dupont

Ik denk dat ik namens veel Dordtenaren spreek als ik zeg dat we geschokt en verontwaardigd zijn over hetgeen naar buiten is gekomen. Het is misdadig en zeer kwalijk dat er bewust informatie achter lijkt te zijn gehouden.

Natuurlijk wisten we al langer dat de stoffen niet gezond zijn. Dat we geen groenten uit eigen tuin meer konden eten. We wisten zelfs dat mensen ziek zijn geworden.

Al zou maar 50% van de uitzending waar zijn, dan lijkt het er stellig op dat dit bedrijf decennialang, willens en wetens, door is gegaan met het afwentelen van de verderfelijke keerzijde van de enorme winsten op de gezondheid van medewerkers, inwoners, grondwater en eigenlijk de hele omgeving.

Zich verschuilend achter vergunningen van een overheid, die mogelijk niet alle informatie had die ze had moeten hebben. Dat er nog steeds niet op inhoudelijk vragen van journalisten wordt gereageerd, maakt de zaak alleen maar ernstiger.

We doen dan ook een klemmend beroep op Chemours / DuPont om openheid van zaken te geven. Het tapijt weg te trekken door de vragen te beantwoorden, die raken aan oprechte zorgen die in onze stad leven.
We moeten als raad samen op blijven trekken en vragen het college om een eerste reflectie en of zij dit appel overbrengt aan Chemours / DuPont

Dat gezegd hebbend, voorzitter, nu de inhoud van de Kadernota

Koersvast, dat moeten we zijn om door te blijven bouwen aan een sterke toekomst voor onze stad. Dus niet omkeren bij straffe tegenwind, hoe verleidelijk ook, maar juist flink wat knopen erbij om de doelen van agenda 2030 te behalen. Want die koers loont. Dordt groeit en wordt steeds leuker, meer Dordtenaren kunnen hier blijven wonen en sterke ondernemers vestigen zich op ons eiland. Daardoor zijn we krachtiger, en dat betaalt zich nu al uit in extra en broodnodige inkomsten

Voorzitter,

Helaas voelen we nu die tegenwind opsteken. Een oorlog in Europa en de gevolgen van de hoge inflatie en energieprijzen voelen we ook in Dordt. De tijden van bestuurlijke melk en honing zijn voorbij. We zien financiële tekorten ontstaan door met name tegenvallers van het Rijk en de verbonden partijen en in deze veranderende omstandigheden, is het niet de sterkste, niet de snelste noch de slimste die overleeft. 

Het is wel degene die zich het beste aanpast en dat doen we door financieel streng te zijn naar onze gemeentelijke budgetten en ons voor te bereiden op het maken van harde keuzes en de moed om die keuzes uit te leggen aan onze stad en onze partners

We dienen daarom een motie in waarin we de eerste stap willen zetten om weer grip te krijgen op de financiële ontwikkelingen bij de verbonden partijen.

Want, voorzitter, bezuinigen en versoberen, dat doe je niet voor de lol.

  • We doen dit in de eerste plaats om onze financiën op orde te houden en daarmee onze doelen te halen voor al die gelukkige Dordtenaren die werk vinden en aan de slag gaan op de vernieuwde en moderne bedrijventerreinen
  • We doen het voor al dat plezier door het waarmaken van de plannen voor Wantij-West, waar we stevig vergroenen, looproutes en natuurlijk een stadsstrand aanleggen.
  • We doen het voor al die blije gezichten bij de oplevering van die broodnodige -nieuwe huizen in het groene Amstelwijck, de nieuwe Spuiboulevard en vele andere bouwprojecten in onze stad, maar we zien helaas dat woningbouwprojecten onder druk komen te staan.
 
Daarom dienen we een motie in om ervoor te zorgen dat er een DordtBouwtDoor-akkoord wordt gesloten en bij projecten hierover gecommuniceerd wordt. We willen ongeconditioneerd doorbouwen, juist in moeilijke tijden.
 
Voorzitter, we passen ons ook aan, zodat de lokale lasten niet door het dak gaan en Dordtenaren genoeg geld in de portemonnee overhouden om ook nog iets leuks te kunnen doen.

Hierom behouden we onze evenementen, die Dordt zo gezellig maken en bovendien vrij toegankelijk zijn. Ondanks de stijgende kosten willen we dat Big Rivers, WantijPop en Dordt in Stoom hier moeten blijven.

Op dit moment is de ontwikkeling van de OZB via reguliere CPI onvermijdelijk, ook wij kunnen geen geld uitgeven dat we niet hebben. Maar wat ons betreft is dat nu het matje. Dus eerst in eigen vlees snijden, voordat we de Dordtenaar met hogere lokale belastingen opzadelen. Want alle tientjes tellen.

We spreken nog geregeld blije hondenbaasjes die dit jaar voor het eerst geen hondenbelasting meer hoeven te betalen en dat geld overhouden voor andere dingen. Maar voorzitter, wat heb je aan al die mooie plannen als het in jouw straat een puinzooi is? Als jij met je partner niet veilig over straat kunt? Er asociaal en levensgevaarlijk hard wordt gereden en gezellig groen ontbreekt of slecht tot niet onderhouden wordt?

Dus, wordt er deze zomer meer gehandhaafd op verkeersaso’s en afvaldumpers? Zijn er inmiddels meer boetes uitgedeeld en kunnen die van afvaldumping omhoog? We horen overal in de stad klachten.

Hoeveel extra handhavers zijn er inmiddels in dienst genomen? En krijgen de inwoners van Stadspolders, Sterrenburg en Dubbeldam ze ook te zien? Het groenonderhoud moet op orde zijn, wat denkt het college dat daarvoor de aankomende jaren nodig is?

En voorzitter.

Onze stad kan nog gezelliger. Dus wanneer gaan we aan de slag met de kerngebieden, waar jongeren uit kunnen gaan en geven we ondernemers duidelijkheid over hun extra terrasruimte? Ook willen we meer drijvende terrassen en extra aanlegsteigers voor bootjes, wanneer komen die er?

Tot slot, voorzitter

Het is moeilijk te zeggen hoe Dordrecht er in 2030 bij ligt. Maar door koersvast te blijven, ons aan te passen en de goede samenwerking in onze raad voort te zetten, gaan we een eind komen

En als we toch een schot voor de boeg mogen geven?

Het hertenkamp, de kerstijsbaan en een nachttrein zullen wat ons betreft zeker niet ontbreken.

Dank voorzitter.