De Dordtse VVD maakt zich hard voor versoepelingen plaatsen zonnepanelen in de Binnenstad en 19e eeuwse schil

Nieuws

7 februari 2023

|

Door De Dordtse VVD

Als gemeenteraadsleden worden wij veel benaderd door Dordtenaren vanuit de Binnenstad en 19-eeuwse schil, die vragen waarom zij hun hun woningen niet kunnen verduurzamen met zonnepanelen terwijl de energierekeningen de pan uitrijzen en de gemeente in 2040 klimaatneutraal wil zijn.

Dit kunnen en willen wij niet verklaren door aan te geven dat onze binnenstad het visitekaartje voor de stad is en dat dit prioriteit heeft. De welstandsnota heeft de afgelopen jaren zijn werk goed gedaan en onze binnenstad en 19-eeuwse schil beschermd tegen verloedering of afbraak van zijn schoonheid. We zitten niet in een tijdperk vol veranderingen. Het is een verandering van tijdperk.

Daarom heeft de Dordtse VVD samen met GroenLinks en het CDA een initiatiefvoorstel opgesteld om de gemeente zo snel en goed mogelijk dat tijdperk in te loodsen met zoveel mogelijk behoud van onze mooie binnenstad

Wat gaan we doen?

Zonnepanelen in 19-eeuwse schil en binnenstad zijn niet toegestaan vanwege bescherming van het stadsgezicht als ze zichtbaar zijn vanaf de straat. Deze twee wijken zijn nu juist de wijken waar verduurzaming van de woningen hard nodig is, maar ook het moeilijkst om uit te voeren vanwege welstands en monumenten eisen. 

Juist deze woningen krijgen op dit moment de hoogste energierekeningen. 

Bij het maken van de afweging tussen erfgoed en duurzaamheid stellen we voor dat deze op meer gelijke voet moeten plaats vinden. Historisch erfgoed en het behoud daarvan blijven we van onschatbare waarde vinden. Dit is een belangrijk uitgangspunt, maar moet mee kunnen gaan aan de eisen van de tijd qua benodigde verduurzaming voor onze stad en zijn inwoners.

Daarom stellen wij het volgende voor;

–    Zie het gebruik van zonnepanelen niet als een bedreiging maar als tijdelijke plaatsing waarbij het monumentale dak intact blijft.

–   Voorwaarden aan de ruimtelijke aanpassing minder streng door bijvoorbeeld schrappen niet zichtbaarheid op de zijdaken. Hierdoor ontstaan veel meer plaatsingsmogelijkheden

–   Mogelijk maken plaatsing op voordak na toetsing gemeente. Bijvoorbeeld goed te keuren bij gebruik innovatieve dakpannen met opwek zonne-energie erin verwerkt in oud Hollandse kleuren.

Door deze mogelijkheden kunnen veel bewoners toch gebruik maken van de zonnige kant van hun woning.

 

En hoe nu verder?

In eerste instantie stellen wij het verbreden voor van de mogelijkheden voor zonnepanelen in de binnenstad en 19-eeuwse schil. Dat betekent het loslaten van de prioritering beeldplan binnen stad boven duurzaamheid en hen op gelijke voet behandelen

In een later stadium verzoeken wij het college om zo snel mogelijk beleid te maken voor mogelijkheden zoals 

–    Verticale windmolen op het dak in de gehele stad

–    Voor Monumenten bevorderen gebruik van monumentaal glas, isoleren en/of een hybride warmtepomp in de binnenstad

–    Vergunningskosten zonnepanelen en andere verduurzamingsopties

Op die manier willen wij dat de gemeente in het belang van onze (klein)kinderen nadenkt hoe we met nieuw beleid de noodzakelijke verduurzaming en innovaties een kans kunnen geven.

Wilt u meer weten over het initiatief voorstel, klik op de link!