Begroting: Aan de slag met onze stad!

Nieuws

11 november 2023

|

Door De Dordtse VVD

Check hier onder onze fractievoorzitter tijdens de begroting! 👇

“Het gepeste jongetje maakt nu de blits”, zag onze fractievoorzitter Rolin den Heijer online voorbij komen over het succes van FC Dordrecht. Hij sprak bij de behandeling van de begroting zijn trots uit over de prestaties van de lokale voetbalclub, die inmiddels 12x op rij ongeslagen is en op plek 6 in de competitie staat. Maar, succes is pas echt succes als het blijvend is. Wat heb je aan een goed jaar als je daarna weer jaren onderaan staat? Dat geldt ook voor het beleid van onze stad, ook Dordrecht kan niet leunen op één succesjaar. Zeker niet als dat door de komende generaties moet worden betaald. Daarom is juist nu van belang dat we ook in financieel zwaar weer blijven investeren in jouw veiligheid, meer gezellig groen en veel meer nieuwe huizen. Aan de slag met onze stad!

 

Aan de slag.

Dordt komt van ver. We waren tot voor kort een wat saaie, verloederende en grijze krimpstad met weinig en laagbetaald werk. Dordrecht maakt nu de ontwikkeling door naar een ambitieuze en gezellige ontwikkelstad, waar hard gewerkt wordt aan de veiligheid, onderhoud en het groen in de wijken, en de bouw van veel meer huizen. Er is echter nog een lange weg te gaan. Zeker nu er vanaf 2026 forse tekorten ontstaan.

Daarom pleit Den Heijer juist nu voor realisme, ambitie en bovenal koersvastheid om de doelen van Agenda 2030 te behalen. Dat is noodzakelijk, zeker nu het zo is dat Dordrecht inmiddels afgezakt is naar plek 42 in de sociaal economische index van de Atlas voor Gemeenten. Voor de Dordtse VVD is en blijft de verbetering van de sociaal-economische positie het belangrijkste doel. “Dat doen we juist voor de 4600 Dordtenaren die op dit moment met een uitkering langs de kant staan”, stelt Den Heijer. “Zij verdienen de stap naar werk, de uitstroom moet omhoog, het aantal Dordtse banen ook: iedereen is nodig op deze krappe arbeidsmarkt!”

 

Je eigen betaalbare huis, doorstroming op gang.

En als je een baan hebt, dan is een eigen huis een belangrijke stap. Het geeft je een eigen plek in onze stad, hopelijk leuke buren en je bouwt financiële zekerheid op. Den Heijer: “Dan is het voor die Dordtenaren een hard gelag dat we in de plannen niet verder komen dan 600 betaalbare koopwoningen tot 2030, terwijl we ons 1500 huizen als doel hebben gesteld!”. Daar moet volgens de Dordtse VVD een flinke schep bovenop, om ervoor te zorgen dat jonge mensen die stap wel kunnen maken. Doorstroming zorgt ervoor dat senioren een fijn eigen huis vinden en jongeren in de gezinswoning kunnen wonen om samen iets op te bouwen. We hebben een plan ingediend om dit te verbeteren. Den Heijer: “Veel senioren willen wel, maar overzien niet altijd wat er mogelijk is vanuit hun huidige woning en financiële positie”. Hij geeft aan dat er ook niet altijd iemand is om dit openlijk mee te kunnen bespreken. Daarom heeft de Dordtse VVD met succes een plan ingediend om die stap, bijvoorbeeld via een doorstroommakelaar, makkelijker te maken.

 

Jouw wijk veilig.

Als je volop bezig bent om iets van je leven te maken, wat voor stad is Dordrecht dan voor jou? Een stad die veilig is, wat de Dordtse VVD betreft. “Een kerntaak van de overheid en iets waarvoor we deze periode 5 miljoen euro extra uittrekken”, aldus Den Heijer. De afgelopen jaren zien we verbetering. Tussen 2017 en 2022 waren er 60% minder inbraken, bijna 30% minder geweld, 75% minder overvallen en 32% minder vernielingen. “Maar, cijfers zeggen lang niet alles”, stelt Den Heijer. “Want voor de bewoners van de Trompweg in Wielwijk en de Tesselschadestraat in Oud-Krispijn, die zich dagelijks niet veilig voelen, betekenen die cijfers weinig. Voor de twee jongens in elkaar geslagen zijn, omdat ze arm in arm over straat liepen, betekenen ze al helemaal niets”. Dordt moet voor hen ook veilig zijn en blijven. Dat is prioriteit voor de Dordtse VVD. En daar zal de Dordtse VVD na deze begroting, ook de volgende kadernota’s en begrotingen op toetsen. Bovendien heeft Den Heijer een oproep gedaan aan de burgemeester om het aantal snelheidscontroles nog verder te verhogen. Er wordt nog steeds op te veel plekken, veel te hard gereden.

 

Als je hard werkt, kom je rond.

Bij de bezuinigingen zal elke euro tegen het licht gehouden moeten worden. Er zal eerst in eigen vlees gesneden moeten worden voordat er aan verzwaring van de lastendruk wordt gedacht. In Dordrecht zijn sinds 2018 de lokale lasten met meer dan 250 euro gestegen. Den Heijer: “Dat maakt het in deze tijd voor veel gezinnen en ondernemers niet makkelijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Er is een grens aan wat we van belastingbetalend Dordrecht kunnen vragen”. Bovendien is het sinds de decentralisaties zoeken naar balans aan de uitgavenkant van de begroting. Van elke euro die de stad uitgeeft gaat 43 cent naar het sociaal domein en de zorg en amper 1 cent naar veiligheid en leefbaarheid. “Dat zijn politieke keuzes”, aldus Den Heijer.

 

Kennis bedrijfsleven inzetten.

De komende periode zal Dordrecht gaan kijken waar er bezuinigd kan worden op de begroting, om zo de financiën weer op orde te krijgen. Het lijkt de Dordtse VVD volkomen logisch dat iedereen hierover mee kan denken de komende tijd. Er is daarnaast een plan ingediend dat dit gezamenlijk gedaan wordt met de knappe financiële koppen uit het bedrijfsleven, iets wat nooit eerder is gebeurd. In een speciale sessie kijken financiële mensen van onze bedrijven mee samen met onze ambtenaren mee op onze begroting. In Chicago leverde dit na 100 dagen 50 miljoen dollar op, ook Enschede is hier recentelijk mee gestart. Den Heijer: “Dordrecht is zeker geen Chicago en ook geen Enschede, maar onze ondernemers hebben wel ontzettend veel financiële kennis, op het gebied van bedrijfsvoering bijvoorbeeld”. Hoewel ondernemers de komende tijd in staat worden gesteld in algemeenheid mee te denken en mee te praten, werd helaas ons concrete plan verworpen door de gemeenteraad.