Afwegingskader WMO

Nieuws

12 oktober 2023

|

Door De Dordtse VVD

Als Dordtse VVD hebben we meegedacht en ingestemd met de volgende , sterk liberale, leidende principes in het Dordts Afwegingskader WMO:

  1. Normaliseren is de grondhouding. We kijken niet meer naar de inwoner en diens probleem, maar naar diens ontwikkelmogelijkheden en wat wél kan, vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. Bovendien accepteren we dat tegenslagen bij het leven horen. We doen wat nodig is en ondersteunen alleen als de inwoner dat zelf (even) niet kan. 
  2. Het hebben van een sociaal netwerk en voldoende financiën zegt iets over de draagkracht van inwoners. Waar we binnen de wet verschil kunnen maken, doen we dat. 
  3. De menselijke maat is de norm. Er is professionele vrijheid om maatwerk te kunnen bieden. De professionals maken, samen met de inwoner de balans op over wat zij nodig hebben om mee te doen in de maatschappij.


In het raadsvoorstel Dordts afwegingscriteria WMO wordt , op basis van deze principes, een totaal pakket met benodigde maatregelen voorgesteld . die niemand leuk vindt om te nemen . Maatregelen nemen vindt niemand leuk omdat ze altijd mensen zullen raken.

Wel Is het belangrijk om de service en kwaliteit binnen de WMO zo hoog mogelijk houdt. Door de periode waarin nu we zitten waar zowel de arbeidskrapte als de kosten ervoor zorgen dat de zorg per definitie niet meer beschikbaar blijft voor de mensen die het het hardst nodig hebben.

Juist dan moeten deze keuzes gemaakt worden voordat het ECHT nijpend wordt. Die keuzes zijn nu onder andere Het niet meer standaard maar op behoefte beschikbaar stellen van een strijkservice, reisvergoeding voor de dichtstbijzijnde passende dagbesteding, Maximeren aantal kiliometers doelgroepenvervoer op 1.500 km per jaar.