Voor Diversiteit, Tegen Positieve Discriminatie

Nieuws

30 mei 2024

|

Door De Dordtse VVD

Binnenkort komt er in Dordrecht een diversiteitsbeleid, De Dordtse VVD naar een diverse en inclusieve gemeenschap waar iedereen gelijke kansen krijgt. Maar hoe bereiken we dat zonder in de valkuil van positieve discriminatie te stappen? Onze aanpak richt zich op het vieren van diversiteit, terwijl we vasthouden aan eerlijke kansen voor iedereen.

Diversiteit is prachtig, maar het mag nooit ten koste gaan van kwaliteit. Bij het aannemen van mensen moet de focus liggen op competentie, niet op achtergrond of identiteit. We zijn tegen positieve discriminatie, waarbij mensen worden bevoordeeld vanwege hun afkomst. Stel je bijvoorbeeld voor dat een sollicitant wordt afgewezen, niet omdat hij of zij niet goed genoeg is, maar omdat er al ‘genoeg’ mensen met een bepaalde achtergrond zijn. Dat is niet eerlijk, en zal het tegenovergestelde effect hebben van wat we nastreven. Discriminatie kan nooit worden opgelost door meer discriminatie.

Daarnaast willen we geen strikte regels opleggen aan andere organisaties. Iedereen moet op zijn eigen manier kunnen werken aan diversiteit. Samenwerking moet gebaseerd zijn op vertrouwen en gelijkwaardigheid, zonder dwang of inmenging.

Ons diversiteitsbeleid moet ook praktisch zijn. We willen dat mensen de kans krijgen om beter te worden in taal en digitale vaardigheden, zodat ze meer kansen hebben op de arbeidsmarkt. Ook streven we naar een werkomgeving waar iedereen zich welkom voelt en waar mensen openlijk kunnen praten over racisme als dat zich voordoet.

Als het diversiteitsbeleid straks op ons bureau ligt, gaan wij al deze belangrijke punten meenemen in ons oordeel. We willen diversiteit vieren, maar altijd kijken naar wat iemand kan, niet naar wie ze zijn. Op die manier bouwen we samen aan een gemeenschap waar iedereen zich thuis voelt, zonder discriminatie.