AZC: als het dan toch moet, dan onder onze voorwaarden

Nieuws

12 april 2024

|

Door De Dordtse VVD

Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad gesproken over een AZC in Dordrecht. Namens de Dordtse VVD heeft ons raadslid John van der Net het volgende gezegd:

“Het is goed om nog een keer praten over het toekomstige AZC. Bekend is dat we als Dordtse VVD niet stonden te juichen, maar de spreidingswet is nu een feit. Goed ook dat bewoners nog een keer hun punten hebben kunnen inbrengen in de commissie, naast de gesprekken die we hebben gevoerd. Ik wil nog een keer de zaken benoemen die we, na onderhandelingen, hebben binnengehaald op kosten van het COA, die we als Dordtse VVD erg belangrijk vinden:

•⁠ ⁠een voor ons geschikte locatie, niet ten koste van nieuwbouwwoningen;

•⁠ ⁠aantal op maximum 580 en niet meer;

•⁠ ⁠eisen op gebied veiligheid ingewilligd:

•⁠ ⁠camera’s – permanente beveiliging op en bij terrein – extra boa’s voor omgeving – nulmeting – ontbindende voorwaarde als het uit de hand loopt

•⁠ ⁠met subsidie van het Rijk gaan asielzoekers aan het werk: – wens bedrijfsleven vervuld – minder kans op overlast – lager aantal veilige landers – subsidie Rijk – infra aangepakt – ingang azc aan andere kant – vergroening buurt

•⁠ ⁠budgetpositief: – geen kosten gemeente – onderwijs, werk, huisvesting etc allemaal betaald door coa – compensatie kosten zoals misgelopen OZB in huurprijs en extra geld voor boa’s

•⁠ ⁠een speeltuintje

Toch begrijpen we als Dordtse VVD het gevoel in de buurt. Van een rustig buurtschap naar een buurt omringend met snelwegen, distributiecentra en windmolens. En dan ook een AZC!

We hebben gezien wat dat met mensen doet en we vinden dat een nieuw kabinet zo snel als mogelijk is iets aan de instroom moet doen.
In het kader van de veiligheid wordt er in de buurt een veiligheidsscan uitgevoerd. Vanwege de opeenstapeling van veranderingen in de openbare ruimte, vinden we als Dordtse VVD dat als er kosten voortvloeien uit de veiligheidsscan, dat die rekening niet geheel kan worden neergelegd bij de bewoners. Vandaar dat we de motie “Veiligheid”, mede indienen.

De motie mbt de planschade steunen we niet. Planschade is een wettelijk regeling. Het staat een ieder vrij om dit aan te vragen.

Wel maken we ons Dordtse VVD ons zorgen over de looproutes. Er wordt nog een weg aangelegd vanuit het AZC direct naar de Rijksstraatweg. Maar de looproute via de Wieldrechtse Zeedijk is ook een optie. Hoe voorkomen we dat groepen asielzoekers toch over dit rustige en rustieke deel van de dijk gaan lopen? Deze mensen mogen toch zelf bepalen waar ze lopen? Vandaar onze motie, om te vragen of er voldoende aanvullend op de infrastructurele maatregelen, ook voldoende andere maatregelen zijn genomen om de looproute te sturen”

Motie vreemd ‘Laat bewoners niet rondtollen’