Asielcrisis

Nieuws

8 september 2022

|

Door De Dordtse VVD

De situatie in Ter Apel is schrijnend, maar wel een uitkomst van falend beleid. Wij vinden het onacceptabel dat de landelijke overheid gemeenten wettelijk kan verplichten om locaties aan te wijzen voor opvang. We willen dat onze eigen Dordtse gemeenteraad daarover gaat. Onze stad heeft al 170 asielzoekers opgevangen op de oude nachtopvang locatie voor daklozen en we vangen ook honderden Oekraïners op.

Maar we kunnen niet iedereen opvangen. Wat wij missen is een beheersing van de aantallen die binnenkomen. Die zijn namelijk te hoog. We zijn het dichtstbevolkte land in de EU en hebben op dit moment al niet voldoende huizen voor onze huidige bevolking. Nu wordt ons gevraagd om nog meer huizen beschikbaar te stellen aan statushouders. Dit kunnen we niet verkopen aan de Dordtenaar die al jaren wacht op een woning.

Daarnaast blijven relatief meer statushouders jaren lang in de bijstand en doen, vanwege opgelopen trauma’s, statushouders een veel groter beroep op ons zorgstelsel dan anderen. Bijvoorbeeld: van de Somalische mensen zit ongeveer 90% in de bijstand. Deze mensen komen vaak ook te wonen in de al zwakke wijken in Dordt West, waar er al veel sociale problemen zijn. Veel van die kosten komen voor rekening van de gemeente en dat houdt in dat we dat geld niet voor andere zaken kunnen gebruiken, zoals voor sport, veiligheid of groenonderhoud.

We roepen de landelijke overheid dan ook op om er voor te zorgen dat er per jaar een bepaald aantal echte vluchtelingen wordt toegelaten en dat zogenaamde veiligelanders, zo snel als mogelijk worden uitgezet. Alleen zo houden we draagvlak in Dordt om echte vluchtelingen te blijven opvangen.

John van der Net