Veilig verkeer en voldoende parkeerplaatsen.

Op teveel plekken in Dordrecht wordt te hard gereden. Dit levert gevaarlijke situaties op, wanneer jij bijvoorbeeld je kinderen naar school brengt of wilt oversteken om naar het station te gaan. Op veel plekken zijn Dordtenaren klaar met hardrijders die de verkeersregels aan hun laars lappen. Of hinderlijk veel geluid maken met het optrekken bij een stoplicht. Wij trekken de streep en pakken dit aan. Ook willen we ervoor zorgen dat in onze stad alles dichtbij is. En dat als je ‘s avonds laat thuiskomt van je werk, je je tijd niet hoeft te verspillen met rondjes rijden op zoek naar een parkeerplaats.

En dat doen we door:

 • Overlastgevers in het verkeer harder aan te pakken en mobiele flitspalen en verkeersremmende maatregelen in te zetten waar dat kan. 
 • Lawaaiflitsers tegen hinderlijke geluidsoverlast te plaatsen.
 • Door te pakken met de aanpak van de top 20 onveilige verkeersplekken.
 • Zuinig om te gaan met het aanwijzen van 30 km/u gebieden en als zo’n gebied wordt aangeduid, moet het ook handhaafbaar zijn.
 • Bij bestratingsprojecten in woonwijken geen parkeerplaatsen verloren te laten gaan.
 • Voldoende parkeerplekken in de binnenstad te regelen, door te investeren in meer parkeergarages en het doorzetten van de opgeheven zonering.
 • Te investeren in laadpalen in jouw buurt.
 • De groene golf op Laan der VN en de Provinciale Weg eindelijk eens echt te laten werken. 
 • Op alle oversteken, kruisingen en rotondes zonder verkeerslicht de fietser voorrang te geven, zodat de verkeerssituatie in heel de gemeente gelijk is en dit duidelijkheid geeft aan de automobilist en de fietser.
 • Een tweede ontsluitingsweg voor de wijk Wilgenwende.
 • Een alternatief in de directe omgeving te zoeken voor de demontabele parkeergarage bij het Energieplein, zodat ook die plek aan het water goed bereikbaar wordt.
 • De tol voor de Kiltunnel af te schaffen.
 • Een betere (nacht)verbinding van de treinen naar Breda en Rotterdam.
 • Te investeren in de ontwikkeling van de Oude Lijn, met stations op Leerpark en Amstelwijck.
 • Logischere en prettige fietsroutes te realiseren.
Andere doelen.