Ondernemen met een grote O.

Zonder werk, geen brood op de plank. Dordrecht moet dé plek blijven om te ondernemen en te werken. Veel Dordtenaren werken bij een van de 900 bedrijven op de Westelijke Dordtse Oever, het bedrijventerrein dat ruim 14.000 mensen een inkomen biedt en de grootste banenmotor van de regio vormt. We willen dat iedereen doet waar hij of zij gelukkig van wordt. En zo ook ondernemers die ondernemen, door hen wordt onze stad mooier en beter. 

En dat doen we door:

  • De lasten voor ondernemers laag te houden.
  • De openingstijden voor ondernemers in Dordrecht op zon- en feestdagen te verruimen.
  • Ondernemers die kwetsbaar zijn geworden als gevolg van de coronacrisis bij te staan en maximaal te ondersteunen bij de schuldendruk.
  • Door ondernemers te helpen vergunningprocedures te versnellen en gebruiksvriendelijker te maken.
  • Samenwerking tussen ondernemers te verbeteren en te vergroten, zodat het vestigingsklimaat beter wordt.
  • Door te gaan met de jaarlijkse MKB-Dag, het digitale platform om ondernemers te verbinden verder uit te breiden en de stadsondernemer als ambassadeur te versterken.
  • Meer werkplekken voor start-ups en innovatieve scale-ups te creëren.
  • Bij groot onderhoud, zoals we die bijvoorbeeld hebben gehad rond de Engelenburgerbrug, de gemeente meer te laten investeren in het aantrekkelijk houden van de omgeving en aan professioneel omgevingsmanagement te laten doen.
Andere doelen.