Bouwen voor starters en gezinnen.

Dordrecht is een mooie en gezellige stad om in te wonen en dat moeten we zo houden.

Dat doen we door…

  • Tienduizend huizen te bouwen, zodat onze kinderen en ouderen ook hier kunnen blijven wonen en niet deze gezellige stad hoeven te verlaten;
  • Realistisch te kijken naar waar we huizen gaan bouwen, zodat niet we niet elk grasveldje in jouw wijk volbouwen en het er rustig en mooi groen kan blijven;
  • Ervoor te zorgen dat de helft van de huizen die we bouwen betaalbaar is, zodat ook starters en jonge gezinnen een huis kunnen vinden in Dordrecht;
  • Ook te bouwen voor de groepen die een grote behoefte hebben aan een huis. Denk hierbij aan tweeverdieners, grotere gezinnen en Dordtenaren die net een stap in hun carrière hebben gemaakt en daardoor ook ruimer kunnen en willen wonen;
  • Het mogelijk te maken om kantoren om te bouwen tot woningen, meer appartementen voor starters en ouderen de hoogte in te bouwen en ervoor te zorgen dat je boven winkels kunt wonen;
  • Onrecht in woningmarkt aan te pakken door starters en jonge gezinnen meer kans te geven om ertussen te komen voor een huis. We bouwen huizen om in te wonen, niet voor beleggers om aan te verdienen. Daarom willen we de zelfbewoningsplicht invoeren bij nieuwbouw- en de opkoopbescherming voor bestaande huizen.  
  • Meer dan 750 studentenwoningen op het Leerpark en achter het station bij Thureborgh te bouwen;
  • De voorrangsregeling voor statushouders schrappen. We willen een eerlijker systeem, waarbij Dordtenaren die al langer op de wachtlijst staan net zoveel recht hebben op een sociale huurwoning als een ander;