Bouwen voor starters, gezinnen en ouderen.

Dordrecht is een mooie en gezellige stad om in te wonen. En dat moeten we zo houden. Je eigen plek, je eigen thuis waar je tot rust kunt komen. Dat gunnen wij iedereen. Als je op het punt staat om het ouderlijk huis te verlaten, als er gezinsuitbreiding op komst is, of als je al een dagje ouder wordt. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Dordrecht een woning kan vinden passend bij de levensfase. Voor iedereen een fijn thuis.

En dat doen we door:

  • Tienduizend huizen te bouwen, zodat onze kinderen en ouderen in Dordrecht kunnen blijven wonen en onze gezellige stad niet hoeven te verlaten.
  • Investeerders en ontwikkelaars volop ruimte te geven, om te bouwen in alle prijssegmenten en daarmee aan te sluiten op de behoeften van de Dordtenaren. 
  • Realistisch te kijken naar waar we huizen gaan bouwen, zodat niet elk grasveldje in jouw wijk wordt volgebouwd en het er rustig en mooi groen kan blijven.
  • Onrecht in woningmarkt aan te pakken, om zo starters en jonge gezinnen meer kans te geven een huis te kopen. 
  • Ervoor te zorgen dat de helft van de huizen die we bouwen ook betaalbaar is, zodat starters en jonge gezinnen een huis in Dordrecht kunnen vinden.
  • Het mogelijk te maken kantoren om te bouwen tot woningen en boven winkels te wonen. 
  • De hoogte in te bouwen, zodat we ruimte kunnen besparen en het fijne groen in de wijken kunnen behouden. 
  • Bij nieuwbouw niet alleen te richten op een dak boven het hoofd, maar ook op een mooie en leefbare omgeving met herkenbare Dordtse architectuur en hoge kwaliteit van de openbare ruimten. 
  • Toekomstbestendig en duurzaam te bouwen, om ons voor te bereiden op extreme hittes en hoogwater.
  • Meer dan 750 studentenwoningen op het Leerpark en achter het station bij Thureborgh te bouwen.

Andere doelen.