Voldoende huizen bouwen.

We willen voldoende huizen bouwen, zodat jij hier kunt blijven wonen. Wat we hiervoor tot nu toe hebben gerealiseerd:

  • 3.500 huizen erbij bouwen in 2022, waarvan de helft betaalbaar voor iedereen
  • Pijplijn vol voor nog eens 6.000 broodnodige woningen
  • De opkoopbescherming stadsbreed ingevoerd
  • Rotterdamwet uitgebreid naar meerdere wijken
  • Onderzoek naar stadionontwikkeling Krommedijk in combinatie met woningbouw
  • Meer studenten- en jongerenhuisvesting in binnenstad, Thureborgh en Leerpark
Andere bereikte punten.