Belasting laag houden.

We willen voor Dordtenaren de belasting graag laag houden. Wat we hiervoor tot nu toe hebben gerealiseerd:

  • Hondenbelasting afgeschaft
  • Afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishoudens omlaag
  • OZB laag gehouden
  • Automatische verhoging afvalstoffenheffing met 4% geschrapt
  • Prijs eerste parkeervergunning verlaagd
Andere bereikte punten.