Aanpakken verkeersveiligheid.

We willen graag de verkeersveiligheid in jouw wijk aanpakken. Wat we hiervoor tot nu toe hebben gerealiseerd:

 • Top 20 verkeersonveilige wegen aangepakt
 • Parkeerplaatsen erbij in enkele wijken
 • Eikenlaan en Rechte Zandweg verkeersveiliger gemaakt
 • Aanpak verzakte woonerven in Stadspolders
 • Verkeersveiligere Soembastraat door de aanleg van 2 drempels
 • N3 geheel opnieuw aangelegd met stil asfalt 
 • Bestrating in woonerven Stadspolders aangepakt
 • Geluidsscherm in aanbouw bij Wilgenwende en Dordtse Hout
 • Verbetering rotonde bij toegangsweg Wilgenwende
 • Kruispunt Oudelandstraat-Heijsterbachstraat verkeersveiliger
 • Meer ruimte voor parkeren rond Brouwersdijk gerealiseerd
 • Verkeersveiligheid Frans Lebretlaan verbeterd, meerdere plekken volgen
Andere bereikte punten.