Asielcrisis

De situatie in Ter Apel is schrijnend, maar wel een uitkomst van falend beleid. Wij vinden het onacceptabel dat de landelijke overheid gemeenten wettelijk kan verplichten om locaties aan te wijzen voor opvang. We willen dat onze eigen Dordtse gemeenteraad daarover gaat. Onze stad heeft al 170 asielzoekers opgevangen op de oude nachtopvang locatie voor daklozen en we vangen ook honderden Oekraïners op.