De flexibele schil

Nieuws

11 oktober 2021

|

Door De Dordtse VVD

Heeft u wel eens gehoord van de ‘flexibele schil’? Nee, dat is geen bananenschil maar de oplossing van ons Dordtse college om extra woonruimte te creëren voor mensen die snel een woning nodig hebben.

Eerder hebben we als Dordtse VVD al aangegeven dat we af willen van de voorrangsregeling voor statushouders. Daar is helaas nu nog geen meerderheid voor in de gemeenteraad. Om te voorkomen dat alle vrijkomende sociale woningen naar statushouders gaan, wil het college dus een ‘flexibele schil’ creëren. Maar wat is nu precies een flexibele schil? Gemeenteraadslid John van der Net legt het je uit. 

Containerwoningen

Het Dordtse college heeft aangegeven dat er wordt gekeken naar de transformatie van vastgoed, naar de tijdelijke inzet van woningen die op termijn gesloopt gaan worden, en naar het plaatsen van flexibele wooneenheden. Deze flexibele schil moet er dus voor zorgen dat mensen snel een dak boven het hoofd hebben.

Flexibele wooneenheden zijn in feite containerwoningen, en dat klinkt niet echt knus. Van der Net ligt toe: “Maar ik heb deze woningen in Leiden gezien en dat zijn eigenlijk prima woonunits, met sanitair. Bijvoorbeeld voor daklozen die weer op eigen benen leren staan, zijn deze containerwoningen een prima alternatief.”

Aanpak

We verwachten van het Dordtse college nog een uitgewerkt plan, waarin wordt aangegeven op welke plekken er flexibele woningen komen. Voor de Dordtse VVD staat voorop dat we af willen van de voorrang van statushouders en dat iedereen op zijn beurt moet wachten. “Daarnaast moet de nieuwe regering die wordt gevormd eens ernstig nadenken over een betere beheersing van de vluchtelingenstroom”, vervolgt van der Net. De Dordtse VVD heeft al aangegeven dat we geen capaciteit hebben om de vele asielzoekers te herbergen, zoals van der Net in een vergadering heeft toegelicht. Veel statushouders blijven lang of voor altijd in de bijstand zitten en dat zijn weer extra kosten voor de gemeente. Tot slot voegt van der Net daaraan toe: “En dan heb ik het nog niet eens over de sociale problemen die er al zijn in onze kwetsbare wijken.” De Dordtse VVD zal scherp toezicht houden op deze dossiers.